e-Devlet Kapısı


Aynı Anda Yurtdışından Birden Fazla Telefon Getirebilir miyim? Kayıt Altına Alabilir miyim?

Aynı kişi adına üç takvim yılı içerisinde sadece 1 adet telefon kaydı yapılabilir. Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 31.01.2008 tarih ve 2981 sayılı yazısı ile 01.02.2008 tarihinden itibaren üç takvim yılı içerisinde bir adet cep telefonunun yurda getirilebileceği belirlenmiştir. Bu çerçevede, 01.02.2008 tarihinden itibaren üç takvim yılı içinde aynı kişi adına birden fazla cihaz kayıt işlemi yapılmasının önüne geçmek üzere Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’nde gerekli önlemler alınmıştır. Bu kapsamda kaydı gerçekleştirilen cihazlar 3 (üç) takvim yılı boyunca sadece kaydı gerçekleştiren yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlar üzerinden haberleşme hizmeti alabilecektir.