e-Devlet Kapısı

Hakkımızda

e-Devlet Kapısı, 2008 yılında erişime açılmış ve günden güne gelişimini sürdürerek binlerce kamu hizmetinin sunulduğu, yüzlerce kamu kurumunun entegre olduğu bir yapıya dönüşmüştür. Türkiye’nin dijital yüzü olarak bu platformda yer alan hizmetlerin artırılması, içeriklerinin genişletilmesi ve toplumun her kademesinden vatandaşlarımıza, kamu kurumlarına ve özel sektöre yönelik 7/24 hizmetlerin sunulmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Teknolojik gelişmelerle eş zamanlı olarak e-Devlet Kapısına yönelik yazılım ve donanım güncellemeleri sürekli yapılmakta, güvenlik ve kaliteden ödün vermeksizin alanında uzmanlaşmış personelle güncel, dinamik ve vatandaşların güvenini kazanmış bir platform olarak ilerlemektedir. Kamu memnuniyet anketi verilerine göre e-Devlet Kapısından memnuniyet oranı 2020 yılında %95 olarak gerçekleşmiştir.

e-Devlet Kapısına giriş; e-Devlet Şifresi, Mobil İmza, e-İmza, T.C. Kimlik Kartı, İnternet Bankacılığı gibi kimlik doğrulama seçenekleri ile yapılabilmektedir.

Adaletten sosyal güvenlik ve sigortaya, sağlıktan ulaştırmaya, eğitimden çevre ve şehirciliğe kadar geniş bir yelpazede hizmet sunumunun yapıldığı e-Devlet Kapısında en çok kullanılan hizmetlere de doğrudan erişim sağlanabilmektedir.

e-Devlet Kapısı ile kamu kurumlarının sunduğu hizmetlere tek noktadan, hızlı ve güvenli erişim sağlanırken geliştirilen mobil uygulama ile hizmetlere erişim her yerden mümkün hale gelmiştir. Kullanıcılara gönderilen mesajların yanı sıra internet ana sayfasında veya sosyal medya hesaplarında güncel birçok yenilik hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır.

e-Devlet Kapısı’nın kurulması ve yönetilmesi görevi T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, sistemin geliştirilmesi ve işletilmesi Türksat A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

e-Devlet Kapısı Tarihçe

1993 Türkiye Bilişim ve Ekonomik Modernizasyon Projesi

1993

1996 Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)

1996

1997 Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu (ETKK)

1997

1998 13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Kamu-Net Kurulu

1998

1999 Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı ve Anaplanı (TUEANA)

1999 / 34 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (KAMU-NET PROJESİ)

1999

2002 / 20 Sayılı Başbakanlık Genel e-Türkiye

2002

2003 / 12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi e-Dönüşüm Türkiye

2003 / 48 Sayılı Başbakanlık Genelgesi e-Dönüşüm Türkiye Kısa Dönem Eylem Planı

2003

2006 / 10316 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı e-Devlet Kapısı

2006 / 22 Sayılı Başbakanlık Genelgesi TÜRKSAT Görev Paylaşımı

2006

e-Devlet Kapısı açıldı.

2008

Alo 160 e-Devlet Çağrı Merkezi hizmete başladı.

2009

Kimlik Doğrulama hizmet sunumuna başlandı.

İlk yerel yönetim entegrasyonu gerçekleştirildi.

2012

TS EN ISO 9241-151 (İnsan-sistem etkileşiminin ergonomisi) ve TSEK 194-TS ISO/IEC 40500:2012 (WCAG) (Web içeriği erişilebilirlik standartları ve kriteri) sertifikaları alındı.

2014

İnternet Bankacılığı ile giriş uygulaması açıldı.

2015

İşitme Engelli Çağrı Merkezi hizmete başladı.

2016 / 03.09.2016 tarihli ve 29820 Resmi Gazete e-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

2016 / 19.07.2016 tarihli ve 29775(2. Mükerrer) Resmi Gazete 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı

2016

10.07.2018 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi UDHB Yetki

İş dünyasına yönelik tüzel kişi hizmetleri sunulmaya başlandı.

2018

24.10.2019 tarihli 48 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile e-Devlet Kapısı’nın yönetilmesi görevi T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı’na verildi.

2019

İlk bütünleşik hizmet olarak “Araçlarım” hizmeti e-Devlet Kapısından sunulmaya başlandı.

2021
Bu sayfa en son tarihinde güncellenmiştir.