e-Devlet Kapısı

E-DEVLET KAPISI E-KATILIM POLİTİKASI

e-Katılım; gerçek ve tüzel kişilerin, dijital bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla politika yapma, karar alma ve hizmet geliştirme süreçlerine dâhil edilmesidir. Böylece tüm bu süreçlerin daha kapsayıcı, şeffaf ve müzakereci hale getirilmesi hedeflenmektedir.

e-Devlet Kapısı’nın e-Katılım Politikası, 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında On Birinci Kalkınma Planının 2.5.2. sayılı “İyi Yönetişim” başlığının 780’inci amaç maddesi (“Kamu yönetiminde hesap verme sorumluluğunun yerleştirilmesi, katılımcılığın güçlendirilmesi, kamu hizmet sunumunda eşit ve adil muamele yapılmasının sağlanması ve şeffaflığın artırılması temel amaçtır.”) doğrultusunda hazırlanmıştır.

e-Devlet Kapısı tarafından yürütülen çalışmaları kapsayan e-Katılım Politikası; bilgi edinme, danışma ve karar alma başlıklarında ele alınmaktadır.

 • Bilgi Edinme

  • Bilgi edinme yoluyla kullanıcıların e-Devlet Kapısı’na ve sunulan hizmetlere ilişkin kamuya açık bilgiye çevrim içi kesintisiz erişimine ve/veya e-Devlet Kapısı’na ait iletişim kanalları üzerinden bilgi edinmelerine imkân sağlanması amaçlanmaktadır.

  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun uyarınca herkes bilgi edinme hakkına sahip olup e-Devlet Kapısı; iletişim kanalları üzerinden gelen bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak konusunda aracılık etmekle sorumludur.

  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun;

   • 8’inci maddesi uyarınca, kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilân ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgelerin talebi bilgi edinme başvurularına konu olamaz.

   • 7’nci maddesi uyarınca, bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler.

  • Kullanıcılar Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Başvuru hizmetini kullanarak, kamu kurumları ile ilgili bilgi talep edebilmektedir.

  • Ayrıca kullanıcılar, Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna İtiraz Başvurusu hizmetini kullanarak bilgi edinme ile ilgili itirazlarını yapabilmektedirler.

 • Danışma:

  • Danışma kanalıyla, kullanıcıların kamu politikaları ve hizmetleri üzerine görüş ve önerilerinin alınması yoluyla katılımın sağlanması amaçlanmaktadır.

  • e-Devlet Kapısı iletişim kanalları üzerinden iletilen her türlü istek, şikâyet, görüş ve öneriler incelenmekte, gerekli durumlarda konunun ilgili tarafları ile iletişime geçilmektedir.

  • Kullanıcılar 160 numaralı e-Devlet Kapısı Çağrı Merkezi aracılığıyla, e-Devlet Kapısı’nda sunulan kamu hizmetleri veya kullanımla ilgili karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi almak amacıyla iletişime geçebilirler.

  • e-Devlet Kapısı Engelsiz Çağrı Merkezi hizmeti aracılığıyla işitme engelli kullanıcılar e-Devlet Kapısı ile ilgili istek ve önerilerini Vatandaş Temsilcilerine doğrudan iletebilmekte, böylece gerekli bilgi ve yardıma ulaşabilmektedirler.

  • e-Devlet Kapısı’nda yer alan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Başvuru hizmeti ya da 150 numaralı çağrı merkezini kullanılarak, kamu kurumları hakkında öneri, ihbar, şikâyet ve teşekkür niteliği taşıyan başvurular ve hizmetler ile ilgili diğer sorun ve görüşler iletilebilmektedir.

  • e-Devlet Kapısı’nda yer alan TBMM e-Dilekçe Hizmeti kullanılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne elektronik ortamda dilekçe gönderilebilmektedir.

  • Paydaşlar (kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası organizasyonlar) tarafından düzenlenen yerel, ulusal ve uluslararası etkinliklere katılım sağlanarak e-Devlet Kapısı faaliyetleri ve görev alanındaki gelişmeler hakkında ilgili tüm taraflar ile görüşmeler yapılmaktadır.

 • Karar Alma:

  • Hizmetlerin kullanıcı beklentilerine yönelik tasarımı, hizmet bileşenleri ve sunum yöntemlerinin kullanıcılarla birlikte geliştirilmesi, böylece kullanıcıların karar alma mekanizmalarına dâhiliyeti güçlendirilerek süreçlere katılım sağlanması amaçlanmaktadır.

  • e-Devlet Kapısı’nda sunulan hizmetlere ilişkin memnuniyet düzenli olarak yürütülen anket faaliyetleri ile ölçülmektedir. Anketler aracılığıyla kullanıcılardan sadece mevcut hizmetlerin kullanımı ile sınırlı kalmaksızın, e-Devlet Kapısı’na entegre edilmesi için yeni hizmet önerileri de alınmaktadır. Kullanıcılardan alınan görüşler değerlendirilerek e-Devlet Kapısı genel memnuniyet oranına ve karar alma mekanizmalarına yansıtılmaktadır.

  • e-Devlet Kapısı’nda kullanıcıların doğrudan ilgili kurumlara çeşitli konulardaki istek, öneri, şikayet ve benzeri değerlendirmelerini iletebilecekleri hizmetler yer almaktadır. Bu hizmetlerin çeşitliliği ve sayısı kurumlar ile iş birliği içerisinde artırılmaktadır.

  • e-Devlet Kapısı’na entegre olan veya olmak isteyen kurum ve kuruluşların yürütmekte olduğu etkinliklere Türksat A.Ş. tarafından katılım sağlanarak hizmet geliştirme süreçlerine girdi oluşturulmaktadır.

  • Hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi sahipliğinde tasarım odaklı yarışma ve etkinlikler düzenlenmektedir.

Bu sayfa en son tarihinde güncellenmiştir.