e-Devlet Kapısı

Bu sayfada e-Devlet Kapısı üzerinden ulaşabileceğiniz ve ilgili kurumlara çeşitli konulardaki istek, fikir, şikayet ve benzeri isteklerinizi iletebileceğiniz hizmetler listelenmektedir. Bu hizmetleri kullanarak karar alma, çözüm üretme ve politika oluşturma süreçlerine doğrudan dahil olabilir ve sorunların çözümü konusunda katkı sağlayabilirsiniz.


CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Başvuru hizmetini kullanarak, Kamu Kurumları ile ilgili bilgi talep edebilir, Kamu Kurumları hakkında öneri, ihbar, şikayet niteliği taşıyan başvurularda bulunabilirsiniz.


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır (md.7/1).

Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler (md.7/2).

Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilân ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz (md.8/1)

Bilgi Edinme İle İlgili Mevzuat

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

TBMM e-Dilekçe Hizmeti

TBMM e-Dilekçe Hizmetini kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne elektronik ortamda dilekçe yazarak gönderebilirsiniz.
Bu sayfa en son tarihinde güncellenmiştir.