e-Devlet Kapısı

Sanayi ve Teknoloji BakanlığıYatırım Teşvik Belgesi Makine Doğrulama

Bu hizmeti kullanarak Yatırım Teşvik Belgesi sahibi firmaların Yerli Makine Teçhizat Listesi kalemlerini sorgulayabilirsiniz.
Makine Doğrulama Sorgu Formu
Güvenlik Resmi