e-Devlet Kapısı

Çevre ve Şehircilik BakanlığıHazineye İntikali Gerekirken Hazinenin Bilgisi Dışında Kalmış Taşınmazları Hazineye Bildirenlere İhbar İkramiyesi Ödenmesine İlişkin Taleplerin Alınması

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • Banka