e-Devlet Kapısı

Yükseköğretim Kurulu BaşkanlığıYurtdışı Unvan Denklik Belgesi Sorgulama (Doktora, Sanatta Yeterlik)

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • İnternet Bankacılığı