e-Devlet Kapısı

Türk Standardları EnstitüsüTehlikeli Madde Taşımacılığı Kapsamında Üretim ve Üretim Yeri Uygunluk / Muayene Altyapı Değerlendirme / Tamirat-Tadilat Altyapı Değerlendirme Sertifikası Düzenleme Hizmetinin Verilmesi

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • İnternet Bankacılığı