e-Devlet Kapısı

GAZDAŞ Trakya Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.Abonelik Sözleşme Feshi Başvurusu (Yetkilisi Olduğunuz Tüzel Kişi Adına)

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • İnternet Bankacılığı