e-Devlet Kapısı

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel MüdürlüğüCLİ(Çan ​Linyitleri İşletmesi) Müdürlüğü​nün Ürün Satışları Kapsamındaki Müşteri Şikayet ve Talep Başvurularının Alınması

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • İnternet Bankacılığı