e-Devlet Kapısı

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu BaşkanlığıNükleer Maddeler ile Nükleer ile İlgili Diğer Ekipman ve Bileşenler İçin İthalat İzinleri

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • Banka