e-Devlet Kapısı

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu BaşkanlığıRadyoaktivite Analizlerinin Çevre Ve İnsan Sağlığı Açısından Radyolojik Değerlendirmesi

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • Banka