e-Devlet Kapısı

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel MüdürlüğüMesleki Yeterlilik Merkezi (TKİ MEYEM) tarafından Mesleki Yeterlilik Belgesi Verilmesi

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • İnternet Bankacılığı