e-Devlet Kapısı

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel MüdürlüğüTKİ (Türkiye Kömür İşletmeleri) Kurumu Genel Müdürlüğü İş Hijyeni Ölçüm Laboratuvarı Ölçüm Başvurusu ve Takibi

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • İnternet Bankacılığı