e-Devlet Kapısı

Gümrük kontrolü için gerekli belge başvurularınızı ve başvurularınızın takibini tek pencere hizmeti ile gerçekleştirebilirsiniz. Aşağıda başvurmak istediğiniz belge türüne tıklayarak işlem yapabilirsiniz.

Tek Pencere Belgeleri

 1. TPS-Bİ-1089-Uygunluk Yazısı (Kıymetli Madenler)
 2. TPS-Bİ-0766-Uygunluk Yazısı
 3. TPS-Bİ-0894-Üyelik Yazısı (İşlenmemiş Altın ve Gümüş)
 4. TPS-Bİ-0895-Üyelik Yazısı (İşlenmemiş Standart Dışı Altın ve Gümüş)
 5. TPS-Bİ-0896-Üyelik Yazısı (İşlenmemiş Standart Platin ve Paladyum)
 6. TPS-Bİ-0897-Üyelik Yazısı (İşlenmemiş Standart Dışı Platin ve Paladyum)
 7. TPS-Bİ-0898-Üyelik Yazısı (Kıymetli Taşlar)
 8. TPS-BSTB-0850-Yasal Metroloji İthal İzni (Ölçü Aletleri)
 9. TPS-BSTB-0985-Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Gümrük Muafiyet Belgesi
 10. TPS-BSTB-0986-AR-GE ve Tasarım Merkezleri/Faaliyetleri/Projeleri Muafiyet Belgesi
 11. TPS-BTK-1031 Cihaz İhracat Uygunluk Belgesi
 12. TPS-BTK-1032 Cihaz İthalat Uygunluk Belgesi
 13. TPS-ÇSGB-0855-Kontrol Belgesi
 14. TPS-EB-0884-Yatırım Teşvik Belgesi
 15. TPS-EB-0885-Teminatlı Ön İzin Belgesi
 16. TPS-EB-0931-İthalat Uygunluk Belgesi(Sınır Ticareti)
 17. TPS-EB-0932-Sınır Ticareti Belgesi
 18. TPS-EB-0952-KSS İhracat Uygunluk Yazısı
 19. TPS-EB-0953-Bedelsiz İhracat İzni
 20. TPS-EB-0981-Yatırım Teşvik Belgesi(Tutar)
 21. TPS-EB-0982-Teminatlı İthalat İzni(Tutar)
 22. TPS-EGM-0860-İthalat Uygunluk Yazısı
 23. TPS-EGM-1048-KDV İstisna Belgesi
 24. TPS-1036-Sahil Güvenlik Komutanlığı-KDV İstisna Belgesi
 25. TPS-EGM-0861-İhracat Uygunluk Yazısı
 26. TPS-ETKB-0867-PİGM Uygunluk Yazısı
 27. TPS-ETKB-1003-PİGM İhraç İzin Belgesi
 28. TPS-GTB-0878-Dahilde İşleme İzni
 29. TPS-GTB-0910-Geçici İthalat İzni
 30. TPS-GTB-0933-Nihai Kullanım İzni
 31. TPS-GTB-0971-Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzni
 32. TPS-GTB-0991-Takas İşlemleri Takip Formu
 33. TPS-GTB-1004-Gümrük Statü Belgesi
 34. TPS-GTB-1006-Hariçte İşleme İzni(Ticari Tamir Amaçlı)
 35. TPS-TB-1014-Eşya Teslim Listesi
 36. TPS-TB-1019-Taahhütname
 37. TPS-GTHB-0858-Bitki Koruma Ürünleri/Hammaddeleri İthal İzin Belgesi
 38. TPS-GTHB-0879-Veteriner İlaç İthalat Uygunluk Belgesi
 39. TPS-GTHB-0880-Veteriner Biyolojik Ürün İthalat Uygunluk Belgesi
 40. TPS-GTHB-0881-Veteriner İlaç Hammaddesi İthalat Uygunluk Belgesi
 41. TPS-GTHB-0903-Uygunluk Yazısı (Bitki Karantinası)
 42. TPS-GTHB-0906-Gübre İthalatçı Kayıt Belgesi
 43. TPS-GTHB-0912-Kimyevi Gübreler Dışında Kalan Ürünlere İlişkin İthalat Kapsam Dışı Yazısı
 44. TPS-GTHB-0913-Kimyevi Gübreler Dışında Kalan Ürünlere İlişkin Numune İthalat Yazısı
 45. TPS-GTHB-0915-Kimyevi Gübrelere İlişkin İthalat Kapsam Dışı Yazısı
 46. TPS-GTHB-0917-Kimyevi Gübreler Dışı Ürünlere İlişkin İhracat Ön İzni
 47. TPS-GTHB-0934-Uygunluk Yazısı (Hayvansal Ürün)
 48. TPS-GTHB-0935-Uygunluk Yazısı (Hayvansal Yem)
 49. TPS-GTHB-0936-Uygunluk Yazısı (Hayvansal Yan Ürün)
 50. TPS-GTHB-0937-Uygunluk Yazısı (Gemi Kumanyacılığı-Hayvansal Ürün)
 51. TPS-GTHB-0938-Uygunluk Yazısı (Canlı Hayvan)
 52. TPS-GTHB-0960-Gübre İhracatçı Kayıt Belgesi
 53. TPS-GTHB-1002-Uygunluk Yazısı (BKÜ Olarak Kullanılan Biy. Müc. Etmenleri)
 54. TPS-TOB-1011-Ön İzin Belgesi (Veterinerlik Ürünleri)
 55. TPS-HM-0862-Yabancı Madeni Para Çıkışı İzin Yazısı
 56. TPS-HMB-0999-Özel Fatura
 57. TPS-HMB-0996-Geri Gelen Eşya Belgesi
 58. TPS-MSB-1055-KDV İstisna Belgesi
 59. TPS-KTB-0865-Ekspertiz Belgesi
 60. TPS-SB-0851-Tıbbi Beşeri Ürünler Kayıt Belgesi
 61. TPS-SHGM-0854-Uygunluk Yazısı
 62. TPS-SPK-0889-Uygunluk Yazısı
 63. TPS-NDK-0852-Uygunluk Yazısı (Düşümlü)
 64. TPS-NDK-0893-Uygunluk Yazısı (Tek Kullanım)
 65. TPS-1060-Üretici Belgesi ve Analiz Sertifikası
 66. TPS-1091-Tarım ve Orman Bakanlığı Kapsam Dışı Yazısı
 67. TPS-1092-İnceleme, Analiz veya Test Amaçlı Eşya İthalat Ön Başvurusu
 68. TPS-1093-İstisnai Kıymetle Beyan Formu
 69. TPS-1100-KOSGEB-Teknoloji Geliştirme Merkezleri Muafiyet Belgesi
 1. TPS-ÇŞB-0857-Metal Hurda İthalatçı Belgesi
 2. TPS-ÇŞB-0900-Tehlikesiz Atık İhracat İzni
 3. TPS-ÇŞB-0901-Tehlikeli Atık İhracat İzin Yazısı
 4. TPS-ÇŞB-0945-Atık İthalatı Uygunluk Yazısı
 5. TPS-ÇŞB-0946-Atık İthalatı Kapsam Dışı Yazısı
 6. TPS-ÇŞB-0948-Katı Yakıt İthalatı Uygunluk Yazısı
 7. TPS-ÇŞB-0949-Katı Yakıt İthalatı Muafiyet Yazısı
 1. TPS-ÇŞB-0943-OTİM Belgesi
 1. TPS-EB-0877-Kayıt Belgesi
 2. TPS–EB-0882-Kayıt Belgesi (Su Ürünleri)
 1. TPS-EB-0961-SBİF
 2. TPS-EB-0992-SBİF 5.000 USD ve Altı Sarf ve Demirbaş Mlz.
 1. TPS-EPDK-0843-Uygunluk Belgesi
 1. TPS-GTHB-0902-GTHB Uygunluk Yazısı (Bitkisel Gıda ve Yem)
 1. TPS-EB-0875-KSS İthalat
 2. TPS-EB-0951-İthal Lisansı (Korunma-Otonom)
 3. TPS-EB-0954-İthal Lisansı (Tarım-Otonom)
 4. TPS-EB-0955-İthal Lisansı (KİM-MET)
 5. TPS-EB-0956-İthal Lisansı (Tarım-Ülke Bazlı)
 6. TPS-EB-0957-İthal Lisansı (Korunma-Ülke Bazlı)
 7. TPS-EB-0958-İthal Lisansı (Ozon)
 8. TPS-EB-0962-Kullanılmış Eşya İzin Belgesi (Liste Dışı)
 9. TPS-EB-0963-Gözetim Belgesi (Tarım)
 10. TPS-EB-0964-Gözetim Belgesi (Sanayi)
 11. TPS-EB-0965-Kati İthalat İzin Belgesi
 12. TPS-EB-0966-İthal Lisansı (Tekstil)
 13. TPS-EB-0967-İthal Lisansı (MAK-ELEKT-ELEKTR)
 14. TPS-EB-0983-Kıymetli Kağıt İthalat İzin Belgesi
 1. TPS-EB-0873-Kişisel Koruyucu Donanım İthalat İzni
 2. TPS-EB-0928-Oyuncak
 3. TPS-EB-0929-Telsiz-Telekom
 4. TPS-EB-0930-Yapı Malzemeleri
 5. TPS-EB-0941-Tıbbi Cihaz Uygunluk Yazısı
 6. TPS-EB-0942-Pil-Akü Uygunluk Yazısı
 7. TPS-EB-0944-Ayakkabı Uygunluk Yazısı
 8. TPS-EB-0968-Standartlara Uygunluk Belgesi
 9. TPS-EB-0969-CE Gerektiren Ürünler Belgesi
 10. TPS-EB-0970-Kullanılmış Eşya Belgesi
 11. TPS-EB-0972-Standartlara Uygunluk Belgesi/Düşümlü
 12. TPS-EB-0973-CE Gerektiren Ürünler Belgesi/Düşümlü
 13. TPS-EB-0975-Bakliyat, Yağlar, Kuru Ürünler ve Bal İthalatı
 14. TPS-EB-0976-Bakliyat, Yağlar, Kuru Ürünler ve Bal İhracatı
 15. TPS-EB-0977-Yaş Meyve Sebze, Yumurta ve Zeytin İthalatı
 16. TPS-EB-0978-Yaş Meyve Sebze, Yumurta ve Zeytin İhracatı
 17. TPS-EB-0979-Pamuk İthalatı
 18. TPS-EB-0980-Pamuk İhracatı
 19. TPS-EB-1005-TAREKS Araç Parçaları
 1. TPS-EMİGM-0856-İhraç İzin Belgesi (Eti Maden)
 1. TPS-KTB-0888-Kültür Fonu
 2. TPS-KTB-0904-Kültür Fonu Kapsam Dışı Yazısı
 1. TPS-MB-0940-Vergi Dairesi İstisna Belgesi
 2. TPS-HMB-1035-KDV İstisna Belgesi
 1. TPS-SB-1013-Kontrol Belgesi
 2. TPS-SB-TİTCK-1023-Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname
 3. TPS-SB-TİTCK-1065-Tıbbi Cihaz ve Koruyucu Donanım Ön İzin Belgesi
 4. TPS-SB-TİTCK-1038-Kontrol Belgesi(Prekürsör)
 5. TPS-SB-TİTCK-1041-İlaç Hammaddesi Muafiyet Belgesi(Yerli Üretim Bilgilendirme Yazısı)
 6. TPS-SB-TİTCK-1042-İlaç Hammaddesi Muafiyet Belgesi
 7. TPS-SB-TİTCK-1017-Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Kayıt Belgesi
 8. TPS-SB-TİTCK-1015-Kontrole Tabi Maddelerin İhracına Mahsus Ruhsatname-İhrac Permisi
 9. TPS-SB-TİTCK-1066-Tıbbi Tanı Kitleri Uygunluk Yazısı
 10. TPS-SB-TİTCK-1064-Uyuşturucu veya Psikotrop Madde İhtiva Etmediğine Dair Yazı-Ön İzin Belgesi
 1. TPS-ŞK-0735-Ön İzin Belgesi
 1. TPS-ŞK-0760-Uygunluk Yazısı (Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı)
 2. TPS-ŞK-0760-Uygunluk Yazısı (İmalatçı Üretim Hareketi)
 1. TPS-SB-0845-İleri Tedavi Ürünleri Kayıt Belgesi
 1. TPS-TAPDK-0918-Alkol İthalatı Uygunluk Belgesi
 2. TPS-TAPDK-0919-Alkol Numune ve Özel İthalat İzni
 3. TPS-TAPDK-0920-Tütün İhracatı Uygunluk Belgesi
 4. TPS-TAPDK-0921-Tütün İthalatı Uygunluk Belgesi
 5. TPS-TAPDK-0922-Tütün Mamulleri İthalatı Uygunluk Belgesi
 6. TPS-TAPDK-0923-Tütün Mamulleri Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi
 7. TPS-TAPDK-0924-Tütün Mamulleri Makine İthalatı Uygunluk Belgesi
 8. TPS-TAPDK-0925-Tütün Mamulleri Makine Yurtdışı Edilmesi Belgesi
 9. TPS-TAPDK-0926-Tütün Mamulleri Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi
 1. TPS-TSE-0848-İthal Araç Uygunluk Yazısı
 2. TPS-TSE-0911-GTHB Kimyevi Gübreler Dışında Kalan Ürünlere İlişkin İthalat Uygunluk Yazısı
 3. TPS-TSE-0844-GTHB Kimyevi Gübrelere İlişkin İthalat Uygunluk Yazısı
 4. TPS-TSE-0914-GTHB Kimyevi Gübrelere İlişkin İthalat Kapsam Dışı Yazısı
 5. TPS-TSE-0916-GTHB Kimyevi Gübrelere İlişkin İthalat Parti Teşkil Etmez Yazısı
 1. TPS-1007-CITES Belgesi
 1. TPS-TOBB-1057-İş Makineleri İlişik Kesme Belgesi
 2. TPS-TOBB-1058-Ekspertiz Raporu