e-Devlet Kapısı

Ticaret BakanlığıBildirimci Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak, Ticaret Bakanlığı Bilgi Sistemindeki Hal Kayıt Sistemine kayıtlı bildirimci bilgilerini elde etmek için aşağıdaki alanlardan en az bir tanesini doldurarak sorgulayabilirsiniz.