e-Devlet Kapısı

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel MüdürlüğüBoru Hatlarının Teknik Emniyet Kriterlerinin Belirlenmesi Başvurusu

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • İnternet Bankacılığı