e-Devlet Kapısı

Türk Standardları EnstitüsüHelal Belgeli Firma Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak, seçeceğiniz ürün grubu için TSE tarafından verilen ve halen yürürlükte olan helal belgesine sahip firmaları sorgulayabilirsiniz.
Helal Belgeli Firma Sorgulama