e-Devlet Kapısı

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı Lisans Belgeleri Üzerinde Yapılacak Değişiklik  ile Kayıp Belgenin Yeniden Düzenlenmesi

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • Banka