e-Devlet Kapısı

Darıca BelediyesiMeclis Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
02/03/2021
Toplantı Saati
16:00
Toplantı Yeri
Belediye Meclis Salonu
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
18 GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ (YÖNETMELİK ) -
19 1570 ada 9 parsel ile 1518 ada 8 parselin takası -
20 ALKOL SATIŞ YERLERİ -
21 5393 sayılı Belediye kanunun 18/c maddesi; Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. -